Systemy informacji
i oznakowania

Informacja miejska,
turystyczna i drogowa

Systemy informacji i oznakowania służą orientacji oraz identyfikacji obiektów w szeroko pojętej przestrzeni publicznej iw budynkach o dużej złożoności.
Przy obecnym natłoku agresywnych bodźców wzrokowych systemy informacji muszą być jednoznaczne i zrozumiałe. Tylko klarowna treść i zastosowanie spójnych kodów kolorystycznych i symboli może skutecznie pomóc w orientacji przestrzennej.

stadtraum projektuje kompleksowe systemy informacji i oznakowania według indywidualnych wymagań - od koncepcji funkcjonalnej, identyfikacji wizualnej poprzez projekty graficzne, aż po wieloaspektowe prace planistyczne (np. organizacja ruchu). Intuicyjność, prostota i czytelność są dla nas kluczowymi założeniami przy tworzeniu systemów.

Opracowujemy w szczególności:

  • Systemy Informacji Miejskiej
  • Szlaki i trasy turystyczne, Trasy spacerowe
  • Oznakowanie ścieżek rowerowych
  • Dynamiczne i statyczne systemy nawigacji parkingowej (naprowadzanie na wolne miejsca parkingowe)

Pobierz folder:

Systemy informacji i oznakowania

Partner do kontaktu:

Aleksander Sagan
Aleksander Sagan
TEL: +48 61 657 66 76
FAX: +48 61 657 64 65
E-MAIL:
Aleksander.Sagan@stadtraum.com