Sterowanie ruchem

Projektowanie systemów
sterowania ruchem

 • Koncepcje sterowania ruchem z uwzględnieniem potrzeb różnych użytkowników
 • Projekty i nadzór wykonawczy sygnalizacji - od stałoczasowych po akomodacyjne
  i skoordynowane na wielu węzłach
 • Projekty systemów ITS
 • Wykorzystanie specjalistycznego oprogramowania LISA+ do projektowania i symulacji sygnalizacji świetlnej
 • Projektowanie systemów sterowania ruchem
 • Projektowanie systemów sterowania ruchem
 • Projektowanie systemów sterowania ruchem
 • Projektowanie systemów sterowania ruchem
 • Projektowanie systemów sterowania ruchem

Partner do kontaktu:

Marek Strug
Marek Strug
TEL: +48 61 664 71 05
FAX: +48 61 657 64 65
E-MAIL:
Marek.Strug@stadtraum.com

Systemy uprzywilejowania ruchu
komunikacji publicznej

 • Projektowanie, wdrażanie i nadzór nad systemami uprzywilejowania komunikacji zbiorowej
 • Zapewnienie jakości: monitorowanie trwałości i stabilności efektów (stałe czasy przejazdów)
 • Wykorzystanie oprogramowania DASYS - gromadzenie i analiza danych dla oceny efektów
 • Systemy uprzywilejowania ruchu komunikacji publicznej
 • Systemy uprzywilejowania ruchu komunikacji publicznej
 • Systemy uprzywilejowania ruchu komunikacji publicznej
 • Systemy uprzywilejowania ruchu komunikacji publicznej

Partner do kontaktu:

Marek Strug
Marek Strug
TEL: +48 61 664 71 05
FAX: +48 61 657 64 65
E-MAIL:
Marek.Strug@stadtraum.com