Projekty i analizy parkingowe

Analizy, koncepcje i projekty parkingowe

Jednym z największych wyzwań, jakie stawia zarządzanie współczesnym miastem, jest redukcja natężenia ruchu indywidualnego na rzecz komunikacji zbiorowej, ruchu rowerowego i pieszego. Hałas, zatłoczenie ulic i zanieczyszczenie powietrza mają negatywny wpływ na jakość życia, prowadząc do degradacji i wyludnienia centrów miast. Istotnym czynnikiem jest sposób zarządzania tzw. ruchem spoczynkowym, czyli parkowaniem pojazdów. Konieczne jest wdrożenie odpowiedniej polityki parkingowej uwzględniającej strukturę funkcjonalną poszczególnych obszarów miejskich, jak również sprzeczne interesy i potrzeby różnych uczestników ruchu. W konsekwencji powinny być zastosowane konkretne narzędzia, które pozwolą uzyskać pożądany stan. Biuro projektowe stadtraum oferuje w tym zakresie cały pakiet usług:

  • analizy i studia polityki parkingowej miast
  • koncepcje stref płatnego parkowania obejmujące prace planistyczne, analizę ekonomiczną, propozycje rozwiązań technicznych i organizacyjnych, a także sporządzenie dokumentacji wdrożeniowej
  • koncepcje wprowadzania śródmiejskich stref płatnego parkowania oraz zmian infrastrukturalnych i organizacyjnych w polityce parkingowej miast
  • kompleksowe projekty statycznych i dynamicznych systemów naprowadzania na wolne miejsca parkingowe
  • koncepcje zagospodarowania parkingów typu off-street (parkingi buforowe, przy lotniskach, obiektach handlowych itp.)
  • Koncepcje i analizy parkingowe
  • Koncepcje i analizy parkingowe
  • Koncepcje i analizy parkingowe
  • Koncepcje i analizy parkingowe
  • Koncepcje i analizy parkingowe

Partner do kontaktu:

Aleksander Sagan
Aleksander Sagan
TEL: +48 61 657 66 76
FAX: +48 61 657 64 65
E-MAIL:
Aleksander.Sagan@stadtraum.com