Analizy symulacyjne

Analizy, prognozy
i symulacje ruchu drogowego

  • Analizy i prognozy ruchu na poziomie strategicznym z wykorzystaniem narzędzia PTV Visum
  • Kreowanie strategii rozwoju sieci transportowych
  • Symulacje ruchu drogowego i funkcjonowania inteligentnego sterowania z wykorzystaniem narzędzi PTV Vissim i Lisa+
  • Symulacje ruchu w obrębie centrów logistycznych oraz węzłów przesiadkowych
  • Analizy symulacyjne
  • Analizy symulacyjne
  • Analizy symulacyjne

Partner do kontaktu:

Marek Strug
Remigiusz Wiedemann
KOM.: +48 505 607 854 TEL.: +48 61 664 71 05
E-MAIL:
Remigiusz.Wiedemann@stadtraum.com