Aktualności

Marzec 2020

Kompleksowe badania i analizy parkowania w Katowicach

Ponad 31 tys. pojazdów i niemal 12 tys. miejsc postojowych zostało zinwentaryzowanych w ramach badań i analiz przeprowadzonych przez biuro projektowe stadtraum Polska w strefie śródmiejskiej w Katowicach. Działania obejmowały m.in. rejestrowanie obrazu za pomocą nowoczesnych urządzeń o wysokiej rozdzielczości, klasyfikację danych oraz ich szczegółowe analizowanie.

Strefa śródmiejska w Katowicach ma niemal 7 km2. Jest strategicznym obszarem miasta, gdyż znajdują się tu ważne instytucje i budynki (m.in. hala kongresowa, hala widowisko-sportowa „Spodek”). Nie brakuje też lokali mieszkalnych i usługowych. Z uwagi na złożony charakter obszaru, na potrzeby badania został on podzielony na rejony.

Wielopłaszczyznowa analiza

Badania śródmiejskiej strefy w Katowicach zostały przeprowadzone w pierwszym tygodniu października 2019r. między godz. 06:00 a 20:00. Wykazały one, że największa liczba pojazdów korzystała z miejsc parkingowych między godz. 12:00 a godz. 13:00.Co ciekawe, większą część parkujących samochodów stanowiły auta zarejestrowane poza Katowicami.

W śródmiejskiej strefie istniały rejony, w których akumulacja pojazdów wynosiła ponad 100%, co oznaczało większą liczbę aut od liczby dostępnych miejsc. W analizie kluczowe okazały się również wskaźniki czasów parkowania i rotacji parkowania. Wskaźnik rotacji parkingowej dla całego obszaru badań wskazywał, że w okresie badania na 1 miejscu parkowały ok. 3 pojazdy.

Porównanie wyników

Biuro projektowe dokonało również porównania uzyskanych rezultatów z danymi z większych stref płatnego parkowania w Polsce. Nasi specjaliści porównali m.in. zasięg stref, rozmieszczenie i liczbę parkomatów, taryfikatory opłat (parkowania oraz komunikacji publicznej), a także rozwiązania dostępne dla kierowców. Kompleksowe badania i analizy pozwoliły przygotować szereg zaleceń dla Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Katowicach.

Odpowiednie wykorzystanie

Wnioski z tego typu obserwacji i opracowań pozwalają optymalnie zarządzać strefami płatnego parkowania w Polsce. Cykliczne badania i analizy powinny poprzedzać zmiany w obrębie stref parkowania i ułatwiać dopasowanie ich do specyfiki danego miasta.

O wynikach badań stadtraum Polska pisały też media (m.in. Dziennik Zachodni , Gazeta Wyborcza Katowice , strona internetowa Radio Piekary).