Aktualności

Wrzesień 2021

Oznakowanie naprowadzające dla Portu Gdańsk

Niemal 30 celów uwzględnia zaprojektowany przez stadtraum Polska system oznakowania naprowadzającego i informacyjnego, który w niedalekiej przyszłości pojawi się na drogach prowadzących do wybranych lokalizacji na terenie gdańskiego portu. Jest to kolejne tego typu opracowanie stworzone w naszym biurze projektowym. Nie po raz pierwszy też mieliśmy do czynienia z obiektem o tak dużej skali i złożoności.

Wyjątkowy kompleks, szczególne wymagania

Port Gdańsk jest największym portem morskim w Polsce i trzecim co do wielkości portem na Bałtyku. Każdego roku przeładowuje się w nim 50 mln. ton rozmaitych towarów. Przez Port przejeżdża rocznie ponad 630 tys. ciężarówek, których kierowcy korzystają z setek dróg, skrzyżowań, węzłów i obiektów inżynierskich. Na obszarze prawie 680 ha znajdują się liczne parkingi i place przeładunkowe oraz kilkadziesiąt nabrzeży i terminali, a wzrostowi parametrów przeładunkowych i logistycznych towarzyszy rozwój infrastruktury i nowe inwestycje na terenie kompleksu.
Dotychczasowe oznakowanie naprowadzające i informacyjne nie spełniało już standardów stosowanych w przypadku tak istotnych i dużych obiektów. Dostrzeżono potrzebę zapewnienia jednolitego, zrozumiałego i czytelnego systemu naprowadzania na cele portowe. Oznakowanie musiało być jednocześnie estetyczne i atrakcyjne wizualnie, a także zgodne z wizerunkiem Portu Gdańsk.

Zakres i metodologia prac

Nasze biuro otrzymało od Zarządu Portu zlecenie na wykonanie kompleksowej dokumentacji oznakowania drogowego i informacyjnego na drogach dojazdowych na terenie Portu oraz na drogach prowadzących do samego kompleksu portowego. W skład dokumentacji wchodziło m.in.:

  • wykonanie audytu oznakowania informacyjnego dot. Portu Gdańsk w mieście Gdańsk oraz na ekspresowej obwodnicy miasta,
  • opracowanie wielowariantowej koncepcji oznakowania,
  • opracowanie projektu zmian organizacji ruchu,
  • uzyskanie wszystkich niezbędnych opinii i uzgodnień
  • przygotowanie materiałów przetargowych.

Prace koncepcyjne podzieliliśmy, jak zwykle przy tego typu projektach, na etapy - od zdefiniowania i klasyfikacji miejsc docelowych, poprzez wyznaczenie optymalnych dróg dojazdowych w ramach rozpatrywanej sieci drogowej, aż po wyznaczenie punktów węzłowych, a więc lokalizacji przewidzianych dla oznakowania. Osobnym zadaniem było wariantowe opracowanie graficzne wzorów tablic, uwzględniające typografię i ikonografię. Efektem naszych prac jest kompleksowy, intuicyjny i atrakcyjny system na miarę strategicznego obiektu jakim jest gdański port.

Projekt został z sukcesem przekazany Zamawiającemu i czeka na realizację. Mamy nadzieję, że już wkrótce nowe oznakowanie pomoże setkom tysięcy kierowców dotrzeć do wyznaczonych miejsc w Porcie.