Aktualności

Marzec 2021

Innowacyjne metody pomiarów parkingowych w Białej Podlaskiej

Biuro projektowe stadtraum specjalizuje się m.in. w analizach i projektach dotyczących parkowania w miastach. Wiele z tych opracowań służy później jako punkt wyjścia przy podejmowaniu decyzji o tworzeniu lub optymalizowaniu Stref Płatnego Parkowania. Przykładem jest najnowsze opracowanie powstające na zlecenie Urzędu Miasta Biała Podlaska.

Płatne parkowanie coraz bliżej

Aktualnie w naszym biurze przygotowywana jest Koncepcja SPP w Białej Podlaskiej. Planowane objęcie centrum miasta obowiązkiem wnoszenia opłat parkingowych ma być narzędziem zwiększenia komfortu i bezpieczeństwa mieszkańców, jak również poprawy dostępności miejsc parkingowych, która jest niezbędna dla rozwoju miasta. Przygotowanie koncepcji wymaga wnikliwej analizy dużej ilości wiarygodnych danych, których zgromadzenie jest zawsze dużym wyzwaniem dla projektantów.

Nowoczesne technologie dla rzetelnych pomiarów

Na potrzeby zaplanowanej analizy wykonano zakrojone na szeroką skalę pomiary parkingowe w centrum miasta. Klasyczne pomiary oparte na „armii” pracowników uzbrojonych w arkusze i długopisy powoli odchodzą do lamusa. W przypadku dużego obszaru i szerokiego zakresu czasowego badań, tradycyjne metody zbierania wyników są nieefektywne, a ich zorganizowanie często bardzo trudne pod względem logistycznym. Same zaś dane mogą być mało precyzyjne.
Mając na uwadze specyfikę obszaru badań, zdecydowaliśmy się wykorzystać w tym projekcie nowoczesne technologie, czyli pomiar specjalistyczną kamerą ANPR wraz zaawansowanym oprogramowaniem do odczytu tablic rejestracyjnych. Aplikacja przetwarzająca dane uzyskane z kamery została przygotowana przez specjalistów z Mobile Traffic Data, naszej siostrzanej spółki należącej do Grupy stadtraum.
Uzupełniająco zarejestrowaliśmy materiał wideo z pomiarów. Dane w obydwu formach były gromadzone w trakcie przejazdów specjalnie przygotowanym i oznakowanym pojazdem, w którym zainstalowano urządzenia do rejestracji obrazu.

Istotne parametry

Podczas pomiarów badane były typowe parametry parkingowe tj. akumulacja, rotacja i czas (długość) parkowania. Dzięki zaawansowanej technologii udało się zarejestrować prawie 7 tysięcy pojazdów parkujących w centrum miasta. W ten sposób uzyskano bardzo dużą liczbę konkretnych danych, które posłużą do właściwego zaprojektowania strefy płatnego parkowania.