Aktualności

Grudzień 2020

Koncepcja single-tracków w Koninie

Zrównoważone trasy rowerowe (tzw. single tracki) zaprojektowane przez stadtraum Polska mogą w niedalekiej przyszłości zwiększyć turystyczną i sportową atrakcyjność Konina. Nasze biuro projektowe stworzyło koncepcję programowo-przestrzenną 18 tras dla rowerzystów oraz 2 pętli dla biegaczy zlokalizowanych na terenie „hałd pokopalnianych” w Koninie.

Przystępując do opracowania koncepcji, nasi projektanci wykonali wizję lokalną istniejącego terenu oraz wykorzystali spostrzeżenia z inwentaryzacji podobnych inwestycji (m.in. w Bardzie, Bielszowicach, Lądku Zdroju). Doświadczenie pozwoliło im zaproponować rozwiązania dopasowane do specyfiki konińskich „hałd”.

Różnorodność i bezpieczeństwo

Konińskie single tracki powinny mieć zrównoważony charakter tj. różne stopnie trudności, począwszy od zaproponowanych łatwych (niebieskich) ścieżek po trudne trasy (oznaczone kolorem czarnym). Najtrudniejsze trasy mogą wyróżniać się m.in. największym nachyleniem (do 15%) i uskokami. Ciekawym elementem single tracków mogą stać się również przeszkody (naturalne i dodatkowe)

Single tracki powinny być bezpieczne i trwałe. Dlatego też nasi projektanci zaproponowali w opracowaniu, że teren inwestycji powinien posiadać odpowiednie odwodnienie. W koncepcji stadtraum Polska znalazły się też sugestie odnośnie rozwiązań, które mogłyby zwiększyć bezpieczeństwo użytkowników: odpowiedniej budowy i nawierzchni tras, oznakowania drogowo-informacyjnego całego terenu oraz innych elementy infrastruktury i organizacji ruchu.

Z myślą o walorach turystycznych

Warto wiedzieć, że teren pod single tracki wyróżnia się względem otaczającego terenu nizinnego (różnica poziomów wynosi ok. 20 m). Miejsce inwestycji jest obecnie popularne wśród okolicznych rowerzystów i biegaczy. Dlatego też w opracowanej koncepcji znalazły się zarówno wytyczne do budowy zrównoważonych tras, jak i propozycje stworzenia punktów zbiorczych oraz miejsc odpoczynku. Nasze biuro projektowe zaproponowało także możliwości skomunikowania single tracków z istniejącą infrastrukturą turystyczną.

stadtraum Polska ma w swoim portfolio również inne rowerowe opracowania (m.in. projekt drogi rowerowej wzdłuż ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu).