Aktualności

Grudzień 2020

Koncepcja uspokojonego ruchu na poznańskiej Śródce

Koncepcje rozwiązań zwiększających bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg stanowią – obok kompleksowych projektów organizacji ruchu – jeden z kluczowych obszarów działalności stadtraum Polska. Z przyjemnością obserwujemy więc zmiany, które zaszły na poznańskiej Śródce w listopadzie 2020 roku. Część z nich była przedmiotem opracowanej przez nas „Koncepcji dla wprowadzenia uspokojonego ruchu Tempo 30 w Poznaniu”.

W koncepcji stadtraum Polska znalazły się propozycje zmian korzystnie wpływających na rozwój ruchu pieszego i rowerowego na Starym Mieście i na Śródce w Poznaniu przy ograniczeniu ruchu samochodowego do niezbędnego minimum. Dlatego też wśród sugerowanych rozwiązań znalazły się m.in. skrzyżowania równorzędne, kontraruchy rowerowe oraz rozwiązania parkingowe.

Jednym z wyzwań, które pojawiło się w trakcie prac koncepcyjnych, było uwzględnienie walorów kulturowych i turystycznych poznańskiej Śródki. Istotne okazało się również wypracowanie kompromisowych rozwiązań ułatwiających przemieszczanie się pieszych i rowerzystów.

Wszystkie zmiany zrealizowane w oparciu o odrębny projekt powinny pozytywnie wpłynąć na bezpieczeństwo wszystkich użytkowników dróg poruszających się po Śródce, jak również na komfort życia okolicznych mieszkańców. Lokalna społeczność od dłuższego czasu była również intensywnie zaangażowana w proces zmian.

Opis rozwiązań, które ostatecznie pojawiły się na poznańskiej Śródce jest dostępny na stronie Zarządu Dróg Miejskich w Poznaniu.