Aktualności

Wrzesień 2020

Kompleksowy projekt nowej SPP w Bolesławcu

Ponad 1400 miejsc parkingowych w ścisłym centrum Bolesławca zostało uwzględnionych w nowym projekcie stadtraum Polska. Opracowanie dla Gminy Miejskiej Bolesławiec zawierało: projekt organizacji parkowania w nowej bolesławskiej Strefie Płatnego Parkowania, propozycję lokalizacji parkomatów, a także projekt organizacji ruchu (uwzględniający elementy bezpieczeństwa ruchu).

Materiałem wyjściowym dla projektu była m.in. zaktualizowana koncepcja Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu.

Użyteczne dane

Aktualizacja koncepcji Strefy Płatnego Parkowania w Bolesławcu miała miejsca we wrześniu 2019r. Dla celów ówczesnej analizy nasi Projektanci podzielili badany obszar na miarodajne sektory, którym przyporządkowali różne funkcje. Badania wykazały, że w połowie sektorów występowało wysokie obłożenie miejsc postojowych, a średnia długość parkowania przekraczała 2,5h. Porównanie wyników z rezultatami analizy z 2016 roku wykazało m.in. wzrost wykorzystania powierzchni parkingowej z 85 do ok. 93%.

Ważne rozwiązania

Na początku projektu SPP nasi Projektanci dokonali wizji lokalnej i całkowitej inwentaryzacji bieżącego oznakowania.

W projekcie przygotowanym przez stadtraum Polska znalazły się propozycje oznakowania oraz szereg rozwiązań komunikacyjnych, które pomogą uspokoić ruch samochodowy w centrum miasta i zapewnić dwukierunkowy ruch rowerowy na ulicach jednokierunkowych. Bardzo ważnym aspektem jest wzrost bezpieczeństwa pieszych. Dzięki nowym rozwiązaniom projektowym w znaczny sposób polepszono widoczność pieszych w okolicy przejść dla pieszych oraz znacznie ograniczono ryzyko potrącenia przechodniów przez pojazd manewrujący na chodniku.

Proponowane rozwiązania pomogą uporządkować także parkowanie w strategicznej części miasta i uwolnić przestrzeń miejską dla pozostałych uczestników ruchu. W pobliżu obiektów użyteczności publicznej znajdą się miejsca postojowe dla osób niepełnosprawnych. W efekcie zmian wzrośnie nie tylko jakość poruszania się po centrum Bolesławca, ale przede wszystkim wzrośnie poziom bezpieczeństwa ruchu.

Wdrożenie rozwiązań zaproponowanych przez stadtraum Polska ma się odbyć do końca 2020 roku. Strefa Płatnego Parkowania w Bolesławcu ma powstać na początku 2021 roku.