Aktualności

Lipiec 2020

Poznań: Odnowiony plac służy już mieszkańcom

Kolejna inwestycja zrealizowana na podstawie projektu i pod nadzorem autorskim stadtraum Polska zakończyła się powodzeniem. W ostatnim czasie plac u zbiegu ulic Karlińskiej, Muszkowskiej, Lemierzyckiej i Sułowskiej w Poznaniu wzbogacił się o nową nawierzchnię jezdni i chodników, a dzięki nowym zatokom parkingowym uporządkowano przy nim sposób parkowania. Miejsce zyskało też m.in. nowe oświetlenie, kanalizację deszczową i zieleń.

Wykonawca przebudował smochowicki plac tak, by jeszcze lepiej pełnił on swoją handlowo-usługową funkcję. Dzięki inwestycji wzrosły:

  • liczba miejsc postojowych (wraz z wyznaczonymi miejscami przeznaczonymi wyłącznie dla osób niepełnosprawnych),
  • szerokość chodnika wzdłuż ulicy Karlińskiej,
  • bezpieczeństwo pieszych,
  • walory estetyczne okolicy (za sprawą nowej zieleni oraz elementów małej architektury tj.: koszy na śmieci, stojaków na rowery, pamiątkowych ławek).

Nasze biuro zaprojektowało także specjalne tabliczki umieszczone na pamiątkowych ławkach. Zostały one dedykowane osobom, które zasłużyły się dla lokalnej społeczności. Więcej informacji na temat ławek można znaleźć w kwartalniku Rady Osiedla Krzyżowniki-Smochowice.

Co ciekawe, przebudowa dała początek kolejnym zmianom w tej w okolicy. Niedawno przy smochowickim placu pojawiła się stacja 4G Poznańskiego Roweru Miejskiego.

Zachęcamy też do zapoznania się z naszym wcześniejszym wpisem, który ukazał się na początku przebudowy placu. Biuro projektowe stadtraum Polska wykonało projekt i prowadziło nadzór autorski nad inwestycją na zlecenie Poznańskich Inwestycji Miejskich Sp. z o.o.