Aktualności

Marzec 2019

Nowe buspasy usprawnią komunikację autobusową w Poznaniu

Biuro stadtraum Polska opracowało projekty organizacji ruchu z sygnalizacją świetlną dla dwóch skrzyżowań zlokalizowanych w ciągu ulic Al. Solidarności i Serbskiej w Poznaniu. Ulice te są częścią tzw. II. ramy komunikacyjnej i stanowią ważny korytarz komunikacyjny dla pojazdów poruszających się wzdłuż osi wschód-zachód w północnej części miasta.

Na skrzyżowaniu Al. Solidarności - Księcia Mieszka I prawy, skrajny pas ruchu zaprojektowano jako buspas. Dzięki niemu autobusy jadące na wprost przez skrzyżowanie nie muszą dwukrotnie zmieniać pasa ruchu. Przed zmianami autobus wyjeżdżający z zatoki przystankowej zlokalizowanej ok. 300 m przed skrzyżowaniem poruszał się skrajnym prawym pasem. Przejazd przez skrzyżowanie na wprost wymagał zmiany tego pasa na pas przeznaczony do jazdy na wprost. Z kolei zaraz za skrzyżowaniem, po prawej stronie jezdni, zlokalizowany jest kolejny przystanek. W związku z tym, autobus opuszczający skrzyżowanie musiał ponownie zmienić swój tor jazdy. Dodatkowe odchylenie toru ruchu, a zwłaszcza zmiana pasa przed skrzyżowaniem wprowadzała straty czasu dla autobusu. Było to szczególnie widoczne w szczytach komunikacyjnych, podczas których pasy do jazdy na wprost są mocno zatłoczone.

W ramach projektu wykonano korektę geometrii wyspy trójkątnej, która umożliwia autobusom przejazd przez skrzyżowanie na wprost bezpośrednio z projektowanego buspasa. Dzięki nowej organizacji ruchu autobusy ominą kolejkę pojazdów oczekujących przed skrzyżowaniem na pasach do jazdy na wprost. Opracowano również program sygnalizacji uwzględniający priorytety dla autobusów i dostosowano organizację ruchu do obowiązujących przepisów.

Podobne zmiany wprowadzono na skrzyżowaniu Serbska - Wilczak. Na wlocie wschodnim (ul. Serbska), skrajny prawy pas ruchu zaprojektowano jako buspas z dopuszczonym ruchem pojazdów skręcających w prawo. Tutaj również autobusy jadące na wprost przez skrzyżowanie nie muszą zmieniać pasa ruchu.