Aktualności

Wrzesień 2013

Koncepcja strefy płatnego parkowania w Olkuszu

Zatłoczenie centrum miasta i problemy ze znalezieniem miejsca postojowych zmusiły władze Olkusza do podjęcia odpowiednich kroków i rozwiązania problemu parkowania na terenie śródmieścia. Właściwym rozwiązaniem w takich sytuacjach jest przygotowanie koncepcji strefy płatnego parkowania (SPP), którego podjęli się inżynierowie ze stadtraum polska na zlecenie Urzędu Miejskiego w Olkuszu.

W ramach koncepcji wykonano pomiary parkowania w centrum Olkusza, na podstawie których przeanalizowano istniejącą sytuację oraz zdiagnozowano problemy związane z deficytem miejsc parkingowych i zaproponowano docelowe, szczegółowe rozwiązania w ramach strefy płatnego parkowania. Wyznaczono obszar SPP, określono bilans miejsc parkingowych i parkomatów oraz przeanalizowano i zaproponowano zmiany w organizacji ruchu w centrum miasta. Ponadto zaproponowano rodzaje i stawki opłat, opracowano politykę abonamentową oraz wytyczne w zakresie organizacji i administrowanie SPP. Jednym z elementów koncepcji była wielowariantowa prognozy efektywności finansowej SPP oraz pakiet dokumentów formalnych związanych z wdrożeniem i prowadzeniem strefy.

Koncepcja wykazała, że wprowadzenie strefy płatnego parkowania w Olkuszu jest zdecydowanie wskazane, ze względu na deficyt miejsc postojowych oraz stosunkowo małą rotację pojazdów w centrum miasta.

Ponadto wprowadzenie strefy płatnego parkowania umożliwi osiągnięcie założonych celów tj.:

  • stworzenie dodatkowych wolnych miejsc parkingowych (zmniejszenie deficytu wolnych miejsc parkingowych),
  • zwiększenie rotacji parkowania,
  • uporządkowanie sytuacji parkingowej,
  • polepszenie warunków ruchowych dla pieszych,
  • zwiększenie atrakcyjności śródmieścia,
  • zwiększenie wpływów lokalnych handlowców i przedsiębiorców,
  • kształtowanie właściwych zachowań komunikacyjnych mieszkańców,
  • zmiana środka lokomocji części mieszkańców na rower i komunikację zbiorową,
  • poprawa czystości powietrza w mieście oraz zmniejszenie poziomu hałasu.