Aktualności

Grudzień 2013

Projekt rozwiązań dla ruchu rowerowego w Warszawie

Koncepcja Rowerowego Kontrapasa na ul. Marszałkowskiej i rozwiązania dla ruchu rowerowego w obrębie Placu Konstytucji w Warszawie

Biuro projektowe stadtraum Polska w drugiej połowie 2013 roku przygotowało bardzo nowatorskie opracowanie projektowe związane z ruchem rowerowym w samym sercu Warszawy. Projekt realizowany był na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego w Warszawie, który wdraża plan rozbudowy dróg rowerowych w stolicy.

Wprowadzenie kontrapasa rowerowego na ul. Marszałkowskiej oraz innowacyjne rozwiązania dla ruchu rowerowego w obrębie pl. Konstytucji to jak najbardziej właściwe podejście do problemów niespójnej sieci rowerowej w Warszawie i realizowania potrzeb, zaniedbywanych do tej pory, rowerzystów. Projektowane rozwiązania spełnią wymogi stawiane przez współczesne wytyczne projektowania dróg rowerowych, w szczególności: spójności, bezpośredniości, atrakcyjności i bezpieczeństwa.

W ramach opracowania wytyczono kontrapas na ul. Marszałkowskiej na odcinku od pl. Konstytucji do pl. Unii Lubelskiej, dokonano szeregu zmian w organizacji ruchu i wprowadzono wiele nowatorskich rozwiązań w obrębie pl. Konstytucji. Ponadto dokonano analizy zmian w sygnalizacjach świetlnych objętych opracowaniem z uwzględnieniem priorytetu tramwajowego, przygotowano koncepcję zagospodarowania zielenią oraz zmian infrastruktury pieszej m.in. zaprojektowano nowe chodniki, azyle, perony przystankowe. Ponadto w ramach koncepcji zespół projektowy wykonał prognozy ruchu metodą modelowania sieciowego oraz mikrosymulację ruchu na zmienianym odcinku wraz z wizualizacją.