Aktualności

Listopad 2019

Droga rowerowa przy Grunwaldzkiej służy poznaniakom

Zaprojektowana przez stadtraum Polska dla Zarządu Dróg Miejskich oraz Poznańskich Inwestycji Miejskich droga rowerowa wzdłuż ul. Grunwaldzkiej w Poznaniu jest inwestycją, która była długo oczekiwana przez mieszkańców. Przyjazna infrastruktura służy rowerzystom już od ok. miesiąca i stanowi zapowiedź kolejnych zmian na jednej z ważniejszych ulic miasta.

Prace koncepcyjne stadtraum wraz z dokumentacją projektową i nadzorem autorskim trwały kilka lat. Pierwsze koncepcje powstały już w 2015r., a całość prac zakończyła się w II połowie 2019r.

Szeroki zakres projektu

Inwestycja została przeprowadzona na odcinku od ul. Roosevelta do ul. Stolarskiej w Poznaniu, jednak zakres koncepcyjny naszego projektu był znacznie szerszy. Uwzględniał on m.in. sąsiednie ulice (ul. Matejki, ul. Zeylanda, ul. Iłłakowiczówny i wiele innych), skrzyżowania czy przedłużenie drogi rowerowej aż do ronda Skubiszewskiego w Poznaniu.

Na etapie realizacji wykonawca prac zbudował drogę rowerową, przebudował chodniki i dokonał zmian w sposobie parkowania i komunikacji. Na skrzyżowaniu ul. Grunwaldzkiej z ul. Śniadeckich pojawiła się nowa sygnalizacja świetlna z priorytetem dla komunikacji publicznej.
Ponadto zostało wykonane wygodne włączenie z nowej drogi rowerowej w ul. Zeylanda.

Zrealizowane cele inwestycji

Droga rowerowa wzdłuż ul. Grunwaldzkiej to jedna z głównych tras w poznańskim programie rowerowym. Inwestycja ma zwiększyć bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego i zapewnić intuicyjną, szybką i wygodną trasę rowerową w głównym ciągu komunikacyjnym Poznania (łączącym część aglomeracji poznańskiej i dzielnicę Grunwald z Centrum miasta).