Aktualności

Luty 2016

Projekt stałej organizacji ruchu na parkingu podziemnym
przy Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu

Biuro stadtraum Polska opracowało projekt stałej organizacji ruchu na parkingu podziemnym przy Narodowym Forum Muzyki we Wrocławiu.
Podstawowym celem opracowania było: dostosowanie istniejącego oznakowania do potrzeb wprowadzenia systemu parkingowego, wprowadzenie oznakowania naprowadzającego dla pieszych, poprawa oznakowania miejsc postojowych dla osób niepełnosprawnych oraz wprowadzenie miejsc postojowych przeznaczonych dla pojazdów elektrycznych na czas ich ładowania.
W projekcie przewidziano lokalizację 10 stanowisk ładowania pojazdów elektrycznych. Dla potrzeb tego projektu zaprojektowano indywidualne tablice informacyjne spójne z szatą graficzną Narodowego Forum Muzyki.

Firma stadtraum posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie wykonywania projektów związanych z organizacją ruchu zarówno na rynku polskim jak i zagranicznym.