Aktualności

Listopad 2015

Koncepcja programowa dla infrastruktury
ruchu rowerowego w Bydgoszczy

Biuro stadtraum Polska opracowało wielokryterialną koncepcję programową dla zadania pn. „Infrastruktura dla ruchu rowerowego wzdłuż ulic: Warszawskiej, Śniadeckich, Krasińskiego, Markwarta, Moniuszki i Skłodowskiej-Curie w Bydgoszczy”. Celem koncepcji było stworzenie podstawy do wykonania projektów budowlanych i projektów organizacji ruchu. Po wdrożeniu, pozwolą one stworzyć w pełni przyjazną infrastrukturę dla rowerzystów oraz uwolnią ciągi piesze od ruchu rowerowego. Zwiększy to komfort, swobodę oraz podniesie poziom bezpieczeństwa użytkowników projektowanej infrastruktury.

W ramach projektu przedstawione zostały dwa warianty rozwiązań, przy czym w wariancie I oparto się głównie na pasach rowerowych a w wariacie II na drogach rowerowych. W koncepcji zaproponowano między innymi takie rozwiązania jak śluzy rowerowe różnego typu oraz kontrapasy. Ponadto zakres prac obejmował również przygotowanie prognozy rozkładu ruchu drogowego na sieć miasta w odniesieniu do projektowanych wariantów, wykonanie projektów dla 7 sygnalizacji świetlnych, analizę bezpieczeństwa ruchu drogowego wg metody punktów konfliktowych, opracowanie części ekonomicznej oraz udział w konsultacjach społecznych.

Firma stadtraum posiada bardzo duże doświadczenie w zakresie realizacji projektów zawiązanych w infrastrukturą rowerową i z dużym powodzeniem wprowadza nowoczesne rozwiązania czerpane z krajów zachodniej Europy na rynek polski.